วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ยินดีต้อนรับ ทุกท่านที่เข้ามาชมเว็บไซต์ www.wrcice.ac.th

 

เอกลักษณ์ : สถานศึกษา 5ส

อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีงานทำ

นางประไพพร บุตรแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

 

...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร และคณะ ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ และ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ณ บริษัท ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด

ดูเพิ่มเติม

...

กีฬาสีภายใน “พะยอมเกมส์ “ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ทางวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้จัด กิจกรรมกีฬาสีภายใน พะยอมเกมส์ ปีการศึกษา 2561 “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

ดูเพิ่มเติม

...

ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2561

ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ทางวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ส่งท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2661

ดูเพิ่มเติม

...

เปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นำโดยผู้อำนวยการประไพพร บุตรแก้ว บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ประจำปี2562 โดยมีนายอำเภอวารินชำราบ นายธนาคม กองเพียร เป็นประธานในพิธี

ดูเพิ่มเติม

...

ต้อนรับ ผู้อำนวยการประไพพร บุตรแก้ว

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการประไพพร บุตรแก้ว ผู้อำนวยการคนใหม่ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการด้วยความยินดียิ่ง

ดูเพิ่มเติม

...

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นำนักเรียน นักศึกษา ขี่รถ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุใส่หมวกกันน็อค 100% ตามบริเวณชุมชนบ้านก่อ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

ดูเพิ่มเติม

...

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ดูเพิ่มเติม

...

บริการตรวจซ่อมบำรุงจักรยาน กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

ในวันที่ 9 ธันวามคม 2561 ทางวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ให้บริการตรวจซ่อมบำรุงจักรยาน ในกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ บริเวณทุ่งคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ดูเพิ่มเติม

...

สถานศึกษา 5ส.

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ร่วมกันทำความสะอาด เขตพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบ ภายในวิทยาลัยฯ เป็นภาพที่น่าประทับใจค่ะ

ดูเพิ่มเติม

...

ฝึกอบรมเยาชนขับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมเยาชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการจราจร ในวันที่ 23 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมภักดีชาติ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ดูเพิ่มเติม

...

แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละสายวิชาชีพ เข้าแข่งขันทักษะ วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ดูเพิ่มเติม

...

ร่วมงานวันปิยมหาราช

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ร่วมงานวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ี 5 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข

ดูเพิ่มเติม

...

ส่งรองผู้อำนวยการไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันไปส่ง รองผู้อำนวยการ กิตติภณ อันทรบุตร เพื่อไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ดูเพิ่มเติม

...

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค พิบูลมังสาหาร เดินทางมาส่งรองผู้อำนวยการพุฒิชาติ ทัดเทียม ย้ายมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ทางคณะผู้บริหาร ครูและ บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ พุฒิชาติ ทัดเทียม สู่รั้ววิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบค่ะ

ดูเพิ่มเติม

...

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาออกฝึกงานสถานประกอบการ ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช. 2 และ ปวส.1 ที่จะออกฝึกประสบ การณ์อาชีพ ในสถานประกอบการ ระบบทวิภาคี ประจำปี การศึกษา 2561 โดยมี ผู้อำนวยการบุญส่ง พรหมมานนท์ เป็นประธานในพิธี

ดูเพิ่มเติม

...

งานเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการบุญส่ง พรหมมานนท์

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ทางวิทยาลัยการอาชีพวาริน ชำราบ นำโดย รองผู้อำนวยการลฎาภา แสวงทรัพย์ จัดงาน เกษียณอายุราชการให้กับ ผู้อำนวยการบุญส่ง พรหมมานนท์ ใน Theme Cow boy &Cow girl ณ โรงเรียนเทศบาลแสนสุข

ดูเพิ่มเติม

 


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

(4/12/2561) เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

(12/10/2561) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   

ข่าวสำหรับนักเรียน-นักศึกษา - กำหนดการรับประกาศนียบัตร ของนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 - กำหนดการซ้อมรับประกาศนียบัตร ของนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 - กำหนดการปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 - ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ก่อนวาเลนไทน์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.00-11.00 น. - กำหนดการสอบปลายภาคของนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 - กำหนดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "พะยอมเกมส์" ในวันที่ 30 มกราคม 2562

- กำหนดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในวันที่ 24 มกราคม 2562
 
       
       
       
       

   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

Warinchamrap Industrial and Community Education College
ที่อยู่ : 187 ม.7 ต.แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190
ติดต่อ
โทรศัพท์: 045-854086 
E-mail : wrcice_9@hotmail.com 
E-mail : sarabun_wrcice9@hotmail.com 

 

 

อศจ.อุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

   
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ : วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Warinchamrap Industril and Community Education College
187 ม.7 ต.แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-854086